Vážení Športoví priatelia, vážení pretekári,

chcel by som Vám a Vašim rodinám v novom roku popriať veľa zdravia, šťastia a všetko najlepšie, aby rok 2012 bol pre Vás rokom úspešným.

Všetkým pretekárom želám, aby sa im splnili sny a stanovené ciele, aby ich obchádzali zranenia a na republikových a medzinárodných súťažiach dosahovali výkony v podobe osobných, Európskych či svetových  rekordov a medailových umiestnení.

V mene výkonného výboru SAST by som sa chcel poďakovať predsedom jednlotlivých oddielov, trénerom, sponzorom a všetkým tým ktorí počas uplynulého roka pomáhali pretekárom finančne, organizačne alebo iným spôsobom vytvoriť dobré podmienky pre tréningový proces ako aj možnosť štartovať na súťažiach organizovaných SAST a medzinárodných  šampionátoch.

Poďakovanie patrí tiež pretekárom ktorí svojimi kvalitnými výkonmi a medailovým umiestnením reprezentovali svoj oddiel, mesto a Slovensko na republikových a medzinárodných súťažiach, majstrovstiev Európy a sveta.

Kalendár>>>

Ján Matej, prezident SAST