Umiestnenie oddielov na základe najlepších dosiahnutých výkonov maximálne 6 pretekárov zo súťaží podľa kalendára SAST za rok 2011 prepočítaných Reshelovým koeficientom.

TROJBOJ EQ>>>   TROJBOJ RAW>>>   TLAK EQ>>>   TLAK RAW>>>