V sobotu 11.februára 2012 sa uskutočnilo v Bardejove v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Michala Vileca Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších reprezentantov, športovcov Slovenskej asociácie silového trojboja za účasti početného publika priaznivcov tohto športu. Slávnostnú atmosféru spestrili svojím vystúpením účinkujúci z Centra voľného času v Bardejove.

Ocenení boli siloví trojbojári a tlakári v troch vekových kategóriách, open, mládež a masters ako aj najúspešnejšie oddiely. Absolútnym víťazom ankety   

fotogaléria>>>

najúspešnejší športovec Slovenskej asociácie silového trojboja (SAST) za rok 2011 sa stala Júlia Kosturová z Bardejova. Víťazom ankety mládeže sa stal ďalší Bardejovský pretekár Dominik Kačala.

Víťazom ankety masters nad 40 rokov sa stal Peter Mihaly z Lučenca. Bez určenia poradia v kategórii open to boli Daniel Kurila a Dagmar Liptáková z Bardejova, Vladimír Urban z Komárna a Zsolt Vajda z Tornale.

V kategórii mládež, Dominika Hojsíková z Trenčína, Igor Kucírka z Giraltoviec, Dano Jurč a René Michalov z Bardejova. V kategórii masters Michal Červinka z Jamníka a Jozef Peter Šahy.

Najúspešnejším oddielom za rok 2012 bol vyhodnotený KSTaK Matej Bardejov s počtom bodov 2172,  2.miesto obsadil PWL CVČ Giraltovce s počtom bodov 1007 a 3.miesto patrilo Pro Body Metal Militia Lučenec, ktorý získal 875 bodov.

Oddiely boli hodnotené na základe stanovených kritérií súťažného poriadku a výkonov pretekárov na domácich a medzinárodných súťaží.

Po ukončení oficiálnej časti sa pozvaní hostia zúčastnili v Hoteli Bardejov na slávnostnej recepcii.

Júlia KOSTUROVÁ (Bardejov)

Súťažná hmotn. kategória do 75 kg

Majsterka Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko, majsterka sveta GPC v tlaku na lavičke – Írsko,  majsterka sveta GPC v silovom trojboji – Írsko.  Najlepší výkon z ME a MS:

–       tlak na lavičke 155 kg, silový trojboj – drep 265 kg, tlak 157,5 kg, mŕtvy ťah 190 kg a trojboj  spolu 612,5 kg.  Absolútna majsterka sveta žien bez rozdielu hmotnosti v sil. trojboji,  utvorila štyri svetové rekordy juniorov   v tlaku na lavičke 155 kg,   v sil. trojboji – drep 265 kg, tlak 160 kg a spolu trojboj 612,5 kg

KATEGÓRIA OPEN (bez určenia poradia)

 Daniel KURILA (Bardejov)

Súťažná hmotn. kategória do 125 kg

2.miesto a strieborná medaila z ME GPC – Maďarsko, 3.miesto a bronzová medaila z MS WPC – Lotyšsko.

Najlepší výkon z ME a MS v sil. trojboji, drep 390 kg, tlak 262,5 kg, mŕtvy ťah 320 kg a trojboj spolu 972,5 kg.

V rebríčku najlepších výkonov v sil. trojboji je aktuálna Slovenska jednotka

 Dagmar LIPTÁKOVÁ (Bardejov)

Súťažná hmotn. kategória do 60 kg 

Majsterka sveta GPC v tlaku na lavičke v Írsku výkonom 125 kg

Zsolt VAJDA (Tornaľa – Rožňava)

Súťažná hmotn. kat. do 100 kg.

Majster Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko,

majster sveta GPC v tlaku na lavičke – Írsko

najlepší výkon z ME a MS 212,5 kg

 Vladimír URBAN, (Komárno)

Súťažná hmotn. kat. do 90 kg

2.miesto a striebroná medaila z ME GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko 

Majster sveta GPC v tlaku na lavičke – ÍrskoNajlepší výkon z ME a MS 270 kg

Aktuálna Slovenska trojka v rebríčku najlepších tlakárov

KATEGÓRIA MLÁDEŽ

Víťaz ankety mládeže

Dominik KAČALA, (Bardejov)

Súťažná hmotn. kat. do 90 kg

VEK. KAT: Dorastenec

 majster sveta GPC v silovom trojboji – Írsko absolútny majster sveta v silovom trojboji juniorov bez rozdielu hmotnosti 

1.miesto a zlatá medaila na šampionáte Svetového pohára mládeže GPC – Giraltovce 

Absolútny víťaz šampionátu Svetového pohára v sil. trojboji bez rozdielu hmotnosti a veku

V roku 2011 utvoril 2 Európske rekordy v sil. trojboji  v disciplíne drep 315 kg a trojboji 762,5 kg vo vek. kat 18-19 rokov

Najlepší dosiahnutý výkon v sil. trojboji drep 315 kg, tlak 195 kg, mŕtvy ťah 272,5 kg a trojboj 762,5 kg

Dominika HOJSÍKOVÁ, (Trenčín)

Súťažná hmotn. kateg. do 56 kg

VEK. KAT: Dorastenka 

majsterka Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko

v roku 2011 utvorila svetový rekord GPC v tlaku na lavičke výkonom 103 kg vo vek. kat. 18-19 rokov

Daniel JURČ,  ( Bardejov)

VEK. KAT: dorastenec

 majster Európy GPC v silovom trojboji – Maďarsko

 majster sveta GPC v silovom trojboji – Írsko 

1.miesto a zlatá medaila na šampionáte Svetového pohára mládeže GPC v sil. trojboji – Giraltovce 

Najlepší výkon, drep 210 kg, tlak 130 kg, mŕtvy ťah 195 kg, a trojboj 530 kg  

V roku 2011 utvoril v sil. trojboji v disciplíne tlak na lavičke Európsky rekord vo vek. kat. 16-17 rokov výkonom 130 kg

Igor KICÍRKA,  (Giraltovce)

VEK.KAT.: dorastenec 

majster Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko

1.miesto a zlatá medaila na šampionáte Svetového pohára mládeže GPC v tlaku na lavičke – Giraltovce 

Najlepší dosiahnutý výkon 207,5 kg V roku 2011 utvoril svetový dorastenecký rekord v tlaku na lavičke v hmot. kat. do 75 kg výkonom 207,5 kg

 

 René MICHALOV ,  (Bardejov)

Súťažná hmotn. kat. do 82,5 kg

VEK.KAT.: dorastenec

majster Európy GPC v silovom trojboji – Maďarsko 

2.miesto a strieborná medaila z ME GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko 

Majster sveta GPC v sil. trojboji – Irsko 

  1. miesto a zlatá medaila na šampionáte Svetového pohára mládeže GPC v sil. trojboji – Giraltovce.V roku 2011 utvoril svetový rekord v silovom trojboji v disciplíne tlak na lavičke v hmotn. kat. do 75 kg výkonom 170 kg

 

KATEGÓRIA MASTERS

Víťaz ankety masters

Peter MIHALY,  (Lučenec)

Súťažná hmotn. kat. 140+ kg, masters 50-54 rokov

majster Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko

majster sveta WPC v tlaku na lavičke – Lotyšsko 

v roku 2011 utvoril svetový rekord v tlaku na lavičke WPC masters 50-54 rokov v hmotn. kat. 140+ kg výkonom 250 kg 

najlepší výkon v tlaku na lavičke 250 kg

 

 Michal ČERVINKA (Jamník)

Súťažná hmotn. kat. 100 kg, masters 50-54 rokov

majster Európy v sil. trojboji – Maďarsko 

2.miesto a striebornú medailu získal na MS GPC v sil. trojboji – Írsko 

Najlepší dosiahnutý výkon 295 kg drep, 150 kg tlak, 245 kg mŕtvy ťah a 690 kg trojboj

Jozef Peter (Komárno)

Súťažná hmotn. kat. 125 kg, masters 60-64 rokov 

majster Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko

 majster sveta GPC v tlaku na lavičke – Írsko

najlepší dosiahnutý výkon v tlaku na lavičke 205 kg

 Najúspešnejší športovec SAST RAW

Peter Szabo (Tornaľa-Rožňava)

Súťažná hmotn. kat. 125 kg, masters 45-49 rokov 

majster Európy GPC v tlaku na lavičke – Maďarsko 

2.miesto a strieborná medaila z MS GPC v tlaku na lavičke – Írsko 

Majster Európy GPC v sil. trojboji – MaďarskoMajster Európy GPC v sil. trojboji – Írsko 

Najlepší dosiahnutý výkon 240 drep, 170 kg tlak, 275 kg mŕtvy ťah a 685 trojboj

Najúspešnejšie oddiely SAST v roku 2011

  1. KSTaK Matej Bardejov 2 172 bodov
  2. PWL CVČ Giraltovce 1007 bodov
  3. Probody Metal Militia Lučenec 875 bodov

 

Hodnotenie bolo prevedené na základe stanovených kritérií súťažného poriadku a výkonu pretekárov jednotlivých oddielov na domácich a medzinárodných súťaží.