V dňoch 20. až 25. mája 2013 sa uskutoční v Srbskom meste Knjaževač Európsky šampionát v silovom trojboji a tlaku na lavičke s vybavením (EQ) a bez vybavenia (RAW). Uvedeného šampionátu sa môžu zúčastniť pretekári SAST ktorí splnili stanovené výkonostné limity a absolvujú nominačné národné súťaže v Podivíne a v Košiciach. Prihlášky nominácie pretekárov zasielajú predsedovia jednotlivých klubov alebo ním poverené osoby na sekretariát SAST emailom, matej@powerliftingslovakia.com , poštou alebo telefonický 0911471018 s tremínom do 23. marca 2013. V prípade individuálneho členstva zašle prihlášku pretekár ktorý sa na šampionát chce zúčastniť. Vzhľadom na to, že termín uzávierky prihlášok organizátor majstrovstiev Európy stanovil na 10.4.2013, nominovaní môžu byť aj pretekári ktorí sa chcú na šampionáte zúčastniť, ale nemajú splnené výkonostné limity a je predpoklad, že ich v Podivíne a v Košiciach splnia.

Štartovný poplatok musí byť na účte SAST č.ú.: 4010052451/7500 maximálne 29.marca 2013. Ak uvedený termín úhrady štartovného na účet SAST nebude dodržaný štartovný poplatok si pretekár zaplatí na mieste aj s poplatkom + 30 €.

Výška štartovného:

– Open + masters, 1 disciplína 62 €

– Teen + junior,       1 disciplína 42 €

– každá ďalšia disciplína            35 €

 

Samostatné nahlasovanie pretekárom alebo klubom organizátor nebude akceptovať. Reprezentovať môžu len pretekári nominovaní výborom SAST.

Na majstrovstvá Európy v Srbsku nominuje výbor SAST na základe splnenia najvyšších výkonostných limitov team 13 pretekárov, ktorí budú mať dotované štartovné, 2 x ubytovanie a cestovné. Ostatní pretekári ktorí splnili „A limit“ a do uvedeného teamu sa nedostanú budú mať dotované štartovné.

Tak ako v predchadzajúcom roku bude SAST jednotlivé výjazdy koordinovať (rezervácia ubytovania, doprava, hromadné zaslanie štartovného a p.)

splnenie výk. limitov>>>   ME GPC-informácie>>>   web.stránka ME>>>

Všetkým pretekárom ktorí budú na majstrovstvách Európy v Srbsku štartovať prajeme kvalitné výkony a popredné umiestnenie.

výbor SAST