Od 1.1.2014 sú platné následovné zmeny pravidiel:

1. Bench Press:

Pri odobratí činky zo stojana musia byť ruky napnuté a spustenie činky na hrudník sa môže  zahájiť až po povele rozhodcu „štart“. Potom nasledujú už známe povely rozhodcu „tlak“ a „odložiť“.

2. Bench Press:

Palec ruky musí byť otočený  okolo osy oproti prstom. Pri nedodržani tohto pravidla tj. bezpalcovom držaní činky nebude pretekárovi rozhodcom povolené zahájiť pokus, prípadne pokus bude neplatný.

3. Briefsy:

Podľa predchadzajúceho pravidla horná časť briefsov nemohla presahovať stred trupu. Toto už neplatí tj. briefsy môžu byť dlhšie. V platnosti však zostáva, že nohavice nesmú presahovať dĺžku nohavic dresu.

4. Nakladanie činky

Pri druhom súťažnom pokuse u mužov musí byť hmotnosť činky oproti prvému pokusu vyššia minimálne o 5 kg. Tretí pokus je ľubovoľný.

Tieto zmeny sa začnú uplatňovať už na medzinárodnych majstrovstvách SR a ČR 5. až 6. apríla 2014 v Bardejove.