V dňoch 17. až 24.9.2016 sa uskutoční v Srbskom meste Knjazevac svetový šampionát v silovom trojboji, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu s vybavením (EQ) a bez vybavenia (RAW). Šampionátu sa môžu zúčastniť členovia SAST ktorí splnili stanovené limity.

Prihlášlu nominácie zašle predseda jednotlivých klubov alebo ním poverená osoba na sekretariát SAST emailom: matej@powerliftingslovakia.com

alebo tel. 0911 47 10 18 s termínom do 26.7.2016!!!.

V prípade individuálneho členstva zašle prihlášku pretekár ktorý sa chce na šampionát zúčastniť.

V termíne do 26.7.2016 musí byť zaslané aj štartovné:

– OPEN,  MASTERS = 64 €

– TEEN, JUNIOR      = 44 €

– každá ďalšia disciplína = 35 €

účet: Slovenská asociácia silového trojboja

č.ú.: 401 005 2451/7500,    SK 03 7500 0000 0040 1005 2451

 

Ak uvedený termín úhrady štartovného nebude dodržaný, štartovný poplatok zaplatí pretekár na mieste aj s poplatkom + 30 €.

Samostatné nahlasovanie pretekárom alebo klubom organizátor nebude akceptovať.

Repretentovať môžu len pretekári nominovaní SAST.