Dňa 27.5.-2.6. 2018 sa vo Francúzsku v meste Nancy uskutočnia Majstrovstvá Európy v powerliftingu, drepe, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu GPC.

Na pretek sa môže prihlásiť každý člen, ktorý splnil výkonnostné limity pre rok 2018, prostredníctvom výboru SAST (prihlásenie sa individuálne, bez schválenia výboru, nebude akceptované.)


Prihlášky je potrebné zaslať do 27.4.2018 na e-mail powerliftingslovakia@gmail.com

Prihláška musí obsahovať:

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Kategóriu a disciplínu, v ktorej bude pretekár súťažiť.

 

Ak pretekár nemá splnený limit A, je povinný zaslať štartovné na účet zväzu:

ČSOB:IBAN : SK 03 7500 000000 4010052451

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA

 

Overenie prihlášky a zaslaného štartovného prezidentom SAST,

Ľuboslavom Velgosom, na tel. č.: +421 903 532 138

 

 

Všetky potrebné informácie k súťaži sú k dispozícií na nasledujúcom odkaze.