Informácia týkajúca sa prihlášok na WUAP Majstrovstvá Európy 2018 do Poľska.
Členovia SAST (Slovenská asociácia silového trojboja), ktorí nie sú zároveň členmi AWPC – Slovakia zašlú svoju prihlášku najprv vedeniu SAST (Ľuboslav Velgos). SAST bude svojich členov prihlasovať hromadne a prihláška bude zaslaná vedeniu AWPC – Slovakia najneskôr 04.05.2018 ráno.
To znamená, že uzávierka prihlášok 03.05.2018 platí pre všetkých záujemcov o štart na WUAP ME.