PROPOZÍCIE

1. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ:

Z poverenia AWPC-Slovakia – Sport club POHODA Trnava a ŠK Arkádia Galanta

Spoluorganizátor: Slovenská asociácia silového trojboja (SAST)

Termín súťaže:

03.-05. Apríl 2020 (piatok – nedeľa)

Miesto súťaže:

Mestská športová hala

kpt. Nálepku 737/33, Galanta

Kontakt:

Rudolf Siska (00421 903 651672)

rudo.siska@gmail.com

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

Šampionát je nominačným pretekom na medzinárodné podujatia federácií WUAP, XPC, SPF a IPL.

3. Prihláška:

Uzávierka prihlášok: 05.03. 2020

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky

Pretekári registrovaní v kluboch v AWPC – Slovakia alebo v SAST zašlú hromadnú prihlášku prostredníctvom predsedu klubu na mailovú adresu organizátora!

ONLINE prihláška pre jednotlivcov … TU

Prihláška pre kluby ……. TU

prihlášku klubu je potrebné stiahnuť, vyplniť a zaslať mailom na adresu Jakub Benko: benkokuko@gmail.com

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 € za každý jeden štart.

4. Štartovné:

Jedna disciplína : 30 €

Každý ďalší štart : 15 €

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 05.03.2020

Bankové údaje:

Názov účtu/ account name: AWPC-Slovakia, Rybníkova 15/B, Trnava

Banka/ Bank: Prima Banka Slovensko a.s., Trnava

BIC/SWIFT CODE: KOMASK2X

IBAN CODE: SK46 5600 0000 0015 0290 3001

5. Činovníci súťaže:

Riaditeľ súťaže: Rudolf Siska

Šéf rozhodcovskej komisie: Matúš Albert

Stolík rozhodcov: Martin Benko & Jakub Benko

Moderátor:

6. Rozhodcovia:

Rozhodcovia nominovaní AWPC – Slovakia a SAST

Menný rozpis rozhodcov na jednotlivé dni bude zverejnený najneskôr týždeň pred začiatkom šampionátu.

7. Program šampionátu:

Organizátor si vyhradzuje právo najneskôr do 08.03.2020 zmeniť a zverejniť oficiálny program šampionátu v závislosti od počtu prihlásených pretekárov!

Štart súťaže každý deň o 9:00 hod.

Piatok, 03.04.2020 – Silový trojboj – RAW (všetky kategórie)

Sobota, 04.04.2020 – Silový trojboj – EQ (všetky kategórie)

Sobota, 04.04.2020 – Mŕtvy ťah  – RAW & EQ (všetky kategórie)

Nedeľa, 05.04.2020 – Tlak na lavičke  – RAW & EQ (všetky kategórie)

8. Váženie:

Štvrtok, 02.04.2020

15:00 hod. – 18:00 hod. – pretekári súťažiaci v piatok 03.04.2020

Piatok, 03.04.2020

07:00 hod. – 8:30 hod. – pretekári súťažiaci v piatok 03.04.2020

10:00 hod. – 12:00 hod. – pretekári súťažiaci v sobotu 04.04.2020

15:00 hod. – 18:00 hod. – pretekári súťažiaci v sobotu 04.04.2020

Sobota, 04.04.2020

07:00 hod. – 8:30 hod. – pretekári súťažiaci v sobotu 04.04.2020

10:00 hod. – 12:00 hod. – pretekári súťažiaci v nedeľu 05.04.2020

15:00 hod. – 18:00 hod. – pretekári súťažiaci v nedeľu 05.04.2020

Nedeľa, 05.04.2020

07:00 hod. – 8:30 hod. – pretekári súťažiaci v nedeľu 05.04.2020

9. Ceny:

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

Medaile pre prvých troch v poradí jednotlivých kategórií.

Trofeje pre najúspešnejších pretekárov v rámci „Absolútneho poradia“

Podmienky a kategórie vyhlasovania „Absolútneho poradia“

– Muži DORAST

– Muži JUNIORI

– Muži MASTERS

– Muži OPEN + SUBMASTERS

– Ženy DORAST + JUNIOR

– Ženy OPEN + SUBMASTERS + MASTERS

V prípade ak budú v kategórii pre „ABSOLUTKU“:

– menej ako 3 klasifikovaný pretekári, „ABSOLUTKA“ vyhlásená nebude

– 3 až 5 pretekári, v „ABSOLUTKE“ bude vyhlásený len víťaz

– viac ako 5 klasifikovaných pretekárov, v „ABSOLUTKA“ budú vyhlásení prví traja pretekári

Organizátor si vyhradzuje právo oceniť vecnými cenami najlepších pretekárov alebo najlepšie výkony podľa uváženia a možností. O týchto cenách bude organizátor informovať verejnosť na web stránke a sociálnych sieťach.

V Trnave , 26.12.2019

Propozície vypracoval: Rudolf Siska

Propozície schválil:   Matúš Albert                                                  Ľuboslav Velgos

         Prezident AWPC – Slovakia                           Prezident SAST