Informácie

Vážení priatelia,

Tak ako v roku 2009 aj tohto roku no v novej asociácii budeme pokračovať v športovej činnosti podľa kalendára na rok 2010.

Vjarnom súťažnom období nás čakajú najvýznamnejšie republikové súťaže majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji a tlaku na lavičke.

Pre úspešné zvládnutie prípravy jednotlivých šampionátov by som Vás chcel požiadať o priebežne zasielanie prihlášok ako aj prevedenie platby štartovného poštovou poukážkou podľa zaslaných propozícii. Prihlásení pretekári sú na základe prihlášky podľa jednotlivých hmotnostných kategórii uvedení vtabuľke súťažiacich na našej webovej stránke www.powerliftingslovakia.com.

V prvom polroku nás tiež čakajú medzinárodné súťaže, majstrovstvá Európy GPC v Írsku – Limerick 28.júna až 3.júla a majstrovstvá Európy WPC v Maďarsku – Mosonmagyaróvár 9.až 13. júna.

Informácie môžete nájsť na web.stránke:
ME GPC – www.gpcpowerlifting.com ME WPC – www.powerlifting.hu

Účasť pretekárov na týchto šampionátoch je podmienená splnením stanovených limitov výkonnosti.

Súčasťou prílohy Súťažného poriadku na rok 2010 ktorý Vám zasielam je aj zoznam pretekárov ktorí na základe výkonov v roku 2009 splnili stanovené limity. Tieto však svojou účasťou na majstrovstvách Slovenska musia potvrdiť.

Vzhľadom na to, že majstrovstvá Slovenska sú zároveň nominačným pretekom na ME a MS, limity si majú možnosť splniť aj ďalší pretekári. VV SAST na základe prihlásených pretekárov a na návrh reprezentačného trénera nomináciu prejedná a schváli.

Preto žiadam všetkých predsedov jednotlivých oddielov, aby svojich pretekárov, ktorí splnili stanovené limity a majú záujem vycestovať na jednotlivé šampionáty, priložili na sekretariát SAST. V prílohe je treba uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, hmotnostnú kategóriu aadresu bydliska pretekára. Reprezentovať môže len pretekár nominovaný VV SAST. Prihlášky je treba zaslať do 30.4.2010.

Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované. V prípade ak pretekár svoju neúčasť na nominačných pretekoch majstrovstiev Slovenska z dôvodu zranenia alebo rodinných dôvodov ospravedlní SAST môže uviesť termín kontrolných pretekov na ktorých si pretekár stanovené limity potvrdí, prípadne splní.

SAST bude tak ako minulého roku jednotlivé výjazdy koordinovať (zabez. ubytovania, hromadné zaslanie štartovného a pod.)
Podrobné informácie budú oznámené po schválení nominácie VV SAST.

Prihlásenie pretekárov na uvedené šampionáty môže previesť len SAST. V prípade prihlásenia samotnými pretekármi alebo niekým iným, to strany organizátora prihláška nebude akceptovaná.

Chcel by som Vás upozorniť, že všetky informácie tykajúce sa činnosti SAST nájdete na stránke www.powerlftingslovakia.com v kolónke SAST pod bodom informácie.
Federácia GPC má novú web. Stránku www.gpcpowerlifting.com.

V roku 2010 Vám všetkým prajem veľa zdravia a Vaším pretekárom na jednotlivých súťažiach kvalitné výkony a popredné umiestnenia.

Ján Matej Prezident SAST