Členskú základňu SAST ku dňu 1.3.2011 tvorí 19 klubov a 166 registrovaných pretekárov. 

1. MŠK Stropkov

2. KSTaK Matej Bardejov

3. PWL Drevmax Svidník

4. PWL Pocar Prešov

5. PWL CVČ Giraltovce

6. SK Business Chminianská Nová Ves

7. MKVaSŠ Košice

8. KST J.P. Stav Herkules Rožňava

9. KSTaKF Volgyák Rožňava

10. Fitness Club Jamník

11. OKAST Strážske

12. OST Spojená škola Sečovce

13. Fitness Calisto Dobšiná

14. Fitness BIG BUL Tornaľa – Rožňava

15. Metal Militia a Pro Body Fitness Lúčenec

16. Power Club Urban Komárno

17. Ironbull Nitra

18. Fit Club Nika Trenčín

19. FI.AT Bratislava