V dňoch 1. a 2. demcembra sa uskutočnil v Giraltovciach Svetový pohár 
mladeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke vo vybavení.  
VÝSLEDKY TLAK>>>   VÝSLEDKY TROJBOJ>>>