Vážení predstavitelia klubov Slovenskej asociácie silového trojboja/SAST/, vážení športovci. Rok 2013 sa začal u nás novými zmenami v športovom dianí. SAST už nie je držiteľom licencie WPC, ale naďalej ostáva držiteľom licencie GPC ktorá má u nás a hlavne v Európe veľmi silnú základňu. Súťaže usporiadané pod hlavičkou GPC sa vyznačujú tou najvyššou úrovňou a tento trend by sa mal udržať aj po ďalšie roky.

Dianie v  SAST bude v tomto roku poznačené príjemnými zmenami a to hlavne preto, že k nám vstupuje generálny partner ktorý po vydarených majstrovstvách sveta v Bardejove má záujem spolupracovať so SAST a pomáhať v nových myšlienkach. Sú vypracované nové projekty ktoré by mali byť v roku 2013 pre nás prínosom. V jarnej časti začíname spoločnými majstrovstvami Českej a Slovenskej republiky ktoré podľa slov organizátora budú pripravené na vysokej úrovni. Spoluprácu s partnerom z Českej republiky po predbežnom jednaní s prezidentom FČST GPC pánom Liborom Hurdálkom budeme naďalej rozvíjať. Dohodnutá je tiež družobná spolupráca s poľským, teraz už čerstvým (novým) členom GPC s ktorým by sme chceli naplánovať viacero spoločných projektov.  Taktiež ako v predchádzajúcich rokoch aj tohto roku bude prebiehať spolupráca s WUAP a to v súťaži družstiev v tlaku na lavičke a v silovom trojboji. Všetky zmeny a novinky Vám budú prezentované na výročnej schôdzi SAST na ktorú všetkých  predsedov pripadne zástupcov klubov ktoré sú v roku 2013 registrovanými členmi SAST srdečne pozývame. Veríme, že rok 2013 bude pre nás všetkých rokom príjemných zmien ktoré prispejú k vášmu športovému snaženiu. Želáme veľa zdravia a športových úspechov.

Výkonný výbor SAST.