V sobotu 16. februára sa uskutočnilo v koncertnej sále, Základnej umeleckej školy v Bardejove Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov Slovenskej asociácie silového trojboja za rok 2012. Vyhodnotení boli siloví trojbojári trojbojári a tlakári v troch vekových kategóriách

Galéria>>>

Marek Biroš (Bardejov)

Absolútny víťaz ankety „najúspešnejší športovec Slovenskej asociácie silového trojboja“ (SAST) za rok 2012

Súťažná hmotn. kategória do 90 kg, kategória s vybavením

Majster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled

Majsterka sveta GPC v silovom trojboji – Slovensko,Bardejov

Najlepší výkon z ME a MS: silový trojboj – drep 325 kg, tlak 225 kg, mŕtvy ťah 262,5 kg a trojboj  spolu 802,5 kg

 

Matúš Demčák (Jamník)

víťaz ankety mládež

Súťažná hmotn. kat. do 82,5 kg, dorastenec ,kategória s vybavením

majster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled

 • majster sveta GPC v silovom trojboji –   Slovensko,Bardejov
 • absolútny majster sveta dorastencov a juniorov bez rozdielu hmotnosti
 • utvoril  Európsky rekord dorastencov 16-17 rokov v mŕtvom ťahu výkonom 267,5 kg
 • najlepší dosiahnutý výkon: drep 265 kg,tlak 160 kg,mŕtvy ťah 267,5 kg a trojboj spolu 695 kg

Peter Szabo (Rožňava – Tornaľa)

 Víťaz ankety masters

Súťažná hmotn. kat. do 125 kg, masters 45-49 rokov,kategória bez vybavenia

 • majster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled
 • majster Európy GPC v tlaku na lavičke – Slovinsko, Bled
 • majster sveta GPC v silovom trojboji – Slovensko , Bardejov 
 • vicemajster sveta GPC v tlaku na lavičke – Slovensko, Bardejov                                                                                                               
 • utvoril 3 Európske rekordy masters 45-49 rokov výkonom drep 255 kg, mŕtvy ťah 281 kg a trojboj 707,5 kg
 • najlepší dosiahnutý výkon: drep 255 kg, tlak  173,5 kg, mŕtvy ťah 281 kg a trojboj  spolu 707,5 kg

Kategória OPEN (bez určenia poradia)

Peter Lehocký (Detva)

Súťažná hmotn. kategória do 75 kg, kategória bez vybavenia

 • majster sveta GPC v silovom trojboji  – Slovensko, Bardejov
 • majster sveta GPC v tlaku na lavičke   – Slovensko Bardejov
 • aktuálna Slovenská jednotka v silovom trojboji bez vybavenia
 • najlepší dosiahnutý výkon: silový trojboj – drep 225 kg,tlak 155 kg,mŕtvy ťah 250 kg a trojboj 630 kg. Tlak na lavičke – 157,5 kg

Martina Namešpetrová (Prešov)

Súťažná hmotn. kategória do 60 kg, kategória bez vybavenia

 • Majsterka Európy GPC v tlaku na lavičke – Slovinsko,Bled
 • Majsterka sveta GPC v tlaku na lavičke –  Slovensko,Bardejov
 • Najlepší dosiahnutý výkon 85 kg

 

Sandor Voros (Komárno)

Súťažná hmotn. kattgória do 125 kg, kategória s vybavením

 • majster sveta GPC v tlaku na lavičke – Slovensko, Bardejov
 • 3.miesto v absolútnom hodnotení bez rozdielu hmotností
 • aktuálna Slovenska jednotka v tlaku na lavičke s vybavením
 • najlepší dosiahnutý výkon 320 kg

 

Kategória Mládež (bez určenia poradia)

Dominik Kačala (Bardejov)

Súťažná hmotn. kat. do 90 kg, dorastenec, kategória s vybavením

 • majster sveta GPC v silovom trojboji – Slovensko,Bardejov
 • 2.miesto v absolútnom hodnotení bez rozdielu hmotnosti dorastencov a juniorov
 • utvoril vo vekovej kateg. dorastencov 18-19 rokov Európsky rekord sil. trojboji výkonom 790 kg
 • aktuálna Slovenska dvojka v sil. trojboji s vybavením
 • najlepší dosiahnutý výkon: drep 315 kg,tlak na lavičke 195 kg,mŕtvy ťah 280 kg a trojboj spolu 790 kg

  

Patrik Zan (Rožňava – Tornaľa)

Súťažná hmotn. kat. do 82,5 kg, dorastenec, kategória bez vybavenia

majster Európy GPC v silovom trojboji    –  Slovinsko, Bled

majster sveta GPC v silovom trojboji         –  Slovensko, Bardejov

 • vicemajster sveta GPC v Tlaku na lavičke – Slovensko, Bardejov
 • utvoril Európska rekord dorastencov 19-19 rokov v drepe výkonom 195 kg
 • najlepší dosiahnutý výkon: drep 195 kg,tlak na lavičke 112,5 kg,mŕtvy ťah 215 kg a trojboj spolu 520 kg

 

 Michal Červinka (Jamník) 

Súťažná hmotn. kat. do 90 kg, masters 50-54 rokov, kategória s vybavením

 • vicemajster Európy GPC v silovom trojboji – Slovinsko, Bled
 • vicemajster sveta GPC v silovom trojboji – Slovensko, Bardejov
 • Najlepší dosiahnutý výkon :

Drep 300 kg,tlak na lavičke 160 kg,mŕtvy ťah 255 kg a trojboj spolu 715 kg

 

 Imrich Činčura (Košolná)

Súťažná hmotn. kat. do 100 kg, masters 55-59 rokov,kategória bez vybavenia

majster Európy GPC v tlaku na lavičke   – Slovinsko, Bled

vicemajster sveta GPC v tlaku na lavičke – Slovensko, Bardejov

 • utvoril Európska rekord v tlaku na lavičke masters 55-59 rokov výkonom 166 kg
 • najlepší dosiahnutý výkon 167,5 kg

 

Najúspešnejšie oddiely SAST v roku 2011

 1. KSTaK Matej Bardejov 2 447 bodov
 2. Fitness OTJ Jamnik 783 bodov
 3. World Wood Detva 643 bodov

 

Hodnotenie bolo prevedené na základe stanovených kritérií súťažného poriadku a výkonov pretekárov jednotlivých oddielov na domácich a medzinárodných súťaží.

 

Výkonný vybor SAST by sa chcel poďakovať pretekárom Kurilovi Danielovi, Liškovi Michalovi, Caba Miroslavovi Probody Lučenec, Oroszovi Janovi Zemne a Jaškaničovi Erikovi ktorí sa do desiatky najúspešnejších športovcov nedostali za vynikajúce výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenska v roku 2012