Vážení športoví priatelia, chcel by som Vám v mene výkonného výboru SAST poďakovať za vynikajúci športový rok 2013.

Poďakovanie patrí predovšetkým pretekárom ktorí svojimi kvalitnými výkonmi reprezentovali SAST a Slovensko na republikových a medzinárodných súťažiach majstrovstiev Európy a sveta na ktorých dosiahli medailové a popredné umiestnenia.

Poďakovanie patrí tiež predsedom jednotlivých klubov, trénerom, sponzorom a všetkým tým ktorí finančne a organizačne pomáhali pretekárom vytvárať tie najlepšie podmienky ako aj možnosť štartovať na súťažiach organizovaných SAST a medzinárodných šampionátoch.

V novom roku Vám a Vašim rodinám prajem veľa šťastia, zdravia a všetko najlepšie, aby rok 2014 bol pre Vás rokom úspešnym. kalendár 2014>>>

Ján Matej, prezident SAST