Vážení športoví priatelia, vážení pretekári, chcel by som Vám a Vaším rodinám popriať v novom roku veľa zdravia, šťastia a všetko najlepšie, aby rok 2015 bol pre Vás rokom úspešným. Nech sa Vám splnia všetky predsavzatia, sny a stanovené ciele.

V mene výkonného výboru SAST by som sa chcel poďakovať predovšetkým predsedom jednotlivých oddielov, trénerom, sponzorom a všetkým tým ktorí počas uplynulého roka pomáhali pretekárom finančne, organizačne alebo iným spôsobom vytvoriť dobré podmienky pre tréningový proces ako aj možnosť štartovať na súťažiach organizovaných SAST a medzinárodnych šampionátoch.

Poďakovanie patrí tiež pretekárom ktorí svojimi kavlitnými výkonmi a medailovým umiestnením reprezentovali svoj oddiel, mesto a Slovensko na republikových a medzinárodných súťažiach. KALENDÁR 2015>>>