Členskou schôdzou zo dňa 21.2.2015 bol zvolený na ďalšie volebné obdobie výbor SAST v nasledovnom zložení:

Prezident: Ľuboslav  Velgos
Viceprezident pre vnútorné záležitosti a organizovanie súťaži: Jozef Slimák
Viceprezident pre reprezentáciu a styk s organizáciami:
 – funkciu bude do nasledujúcej členskej schôdzi zastávať doterajší viceprezident Ing. Branislav Hojsík. Hlasovanie na túto funkciu neprebehlo nakoľko pán Hojsík už nechcel kandidovať a ďalší kandidát nebol nahlásený.
Revízna komisia.
Predseda: Ing.Imrich Činčura
Člen: Ivan Giňovský