Vážení športoví priatelia, členovia SAST

altUplynutím roka 2014 ubehlo zároveň 5 rokov kedy sme spoločne začali tvoriť novú históriu silového trojboja a tlaku na lavičke v novo vzniknutej Slovenskej asociácii silového trojboja/SAST/. Po tomto 5 ročnom období  je vhodné sa trošku zamyslieť a zaspomínať akou ťažkou no predovšetkým novou cestou sme vykročili. Bola to cesta plná zážitkov a očakávaní, plná emócii, ale aj plná fantastických výsledkov a športových výkonov.

Aj keď sa mi všetky myšlienky a plány ktoré som ešte mal nepodarilo  uskutočniť, som veľmi rád, že som mal možnosť pracovať so skvelými ľuďmi a že sa nám podarilo vytvoriť niečo nové, pekné a dúfam aj trvácne.

Počas mojej 20 ročnej činnosti v tomto športe teda v silovom trojboji som sa snažil do svojej práce dať celé svoje srdce a obetoval som množstvo času a nemalé finančné prostriedky. Preto je normálne, že  moju prácu sprevádzalo plno emócii, ale boli aj okamihy pocitov radosti a šťastia a samozrejme aj pocity sklamania .Myslím si však, že to patrí ku práci v každom športe. Pri každej práci hoci sa snažíme čo najlepšie, dochádza niekedy aj k určitým chybným rozhodnutiam. Preto by som sa chcel ospravedlniť všetkým tým ktorí tento pocit zdieľajú. Ak to tak bolo, určite to nebolo úmyselne.

Vážení priatelia, nastal čas osobného bilancovania mojej dlhoročnej aktivity a čas prehodnotenia mojej práce. Keďže som dôkladne zvážil svoju doterajšiu činnosť prezidenta SAST ako aj ďalšie pôsobenie, rozhodol som sa aj vzhľadom na určité sklamanie no najme na nové vízie v osobnom živote nekandidovať na ďalšie volebné obdobie a kormidlo našej asociácie odovzdať novému prezidentovi ktorý bude po mne viesť SAST najbližších 5 rokov a ktorému budem držať palce a dúfam, že aj všetci jej členovia.

Chcel by som vám vo vašom športovom pôsobení popriať všetko dobé, veľa športových úspechov, pevnej vôle a množstvo osobných rekordov.

Ešte raz vám všetkým ďakujem a želám všetko najlepšie.

Ján Matej