Fínsko, Rovaniemi 5. až 11. júna. Vedúci jednotlivých klubov nahlásia v prípade záujmu svojich pretekárov, ktorí splnili stanovené limity emailom: matej@powerliftingslovakia.com alebo tel.: 0911 471 018 do 20.apríla 2016. Do 20. apríla musí byť tiež uhradené štartovné na účet SAST: SK03 7500 0000 0040 1005 2451  VS: 220416.

Výška štartovného: OPEN+MASTERS 64 €, TEEN+JUN 44 €, každá ďalšia disciplína + 35 €.

INFORMÁCIE a UBYTOVANIE>>>