V dňoch 21. – 23. októbra 2016 sa usktutoční v Poľsku v Zalesie 3. ročník „KARPATSKÝ POHÁR“. Na súťaži sa budú uznávať Európske a svetové rekordy. Podmienkou účasti je členstvo SAST. Od nominovaných pretekárov sa nevyžaduje splnenie výkonostných limitov. Prihlášku nominácie zašle predseda klubov alebo ním poverená osoba na sekretariát SAST emailom: matej@powerliftingslovakia.com  alebo tel.: 0911 47 10 18 v termíne do 28.9.2016. V prípade individuálneho členstva zašle prihlášku pretekár ktorý sa chce na šampionát zúčastniť.

V termíne do 28.9.2016 musí byť zaslané aj štartovné:

– OPEN, MASTERS, JUNIORI, DORASTENCI – 40 €

– Každá ďalšia disciplína – 20 €

Účet: Slovenskaá asociácia silového trojboja, č.ú: 401 005 2451/ 7500,    

č.ú.IBAN: SK03 7500 0000 0040 1005 24 51

– Ak uvedený termín úhrady štartovného nebude dodržaný, štartovný poplatok pretekárov zaplatí na mieste aj s poplatkom + 5 €.

– Samostatné nahlasovanie pretekárom alebo klubom organizátor nebude akceptovať.

 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

21.10 (piatok)   –  PWL EQ + RAW všetci pretekári

22.10 (sobota) –  BP RAW – ženy + muži 56 až 110 kg

–  mŕvy ťah RAW – všetci pretekári

23.10 (nedeľa) –  BP RAW – muži 125 až 140 +

–  BP EQ – všetci pretekaŕi

–  mŕtvy ťah EQ – všetci pretekári

VÁŽENIE:

20.10 (štvrtok)  –  16:00 – 18:00 – pretekári štartujúci v piatok

21.10 (piatok)   –    7:00 – 9:00   – pretekári štartujúci v piatok a sobotu

–  16:00 – 18:00 – pretekári štartujúci v sobotu

22.10 (sobota)  –    7:00 –  9:00   – pretekári štartujúci v sobotu a nedeľu

–  16:00 – 18:00 – pretekári štartujúci v nedeľu