V dňoch 7.-9. apríla 2017 sa uskutočnia v Českej republike, meste Příbram spoločné Medzinárodné majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v silovom trojboji a drepe za účasti troch federácií, FČST, SAST a AWPC Slovakia.

viac info.

 

Jednotlivé kluby SAST zašlú prihlášku na adresu terox@atlas.sk alebo tel. 0903 532 138 s termínom do 24.2.2016.

Zároveň v uvedenom termíne uhradia štartovne na účet SAST:

SK 03 7500 0000 0040 1005 2451, VS: 2422017. SAST následne zašle organizátorovi nomináciu pretekárov všetkých klubov s oznámením o zaplatení ktoré bude prevedené z účtu SAST. Zaplatenie štartovného po termíne alebo pri prezentácii nie je možné.

ŠTARTOVNÉ:    19 € štart v jednej disciplíne, 10 € za každú ďalšiu disciplínu, 10 € ak sa pretekár prihlási aj do kategórie OPEN.

Prihláška https://goo.gl/viCK0S
Propozície https://goo.gl/AbQ10t
Štartovacia listina https://goo.gl/5fkEJI
FB: https://www.facebook.com/groups/125251607629729/