SAST vyhlásila najúspešnejších športovcov a Slovenských reprezentantov v silovom trojboji, tlaku na lavičke a mrtvom ťahu za rok 2016, ceny boli odovzdávané v Ľudovej jedálni pri Hotelovej akadémií J.Andraščíka v Bardejove.