25. február 2017 / Sečovce –  9:30 – 18:00 hod.
Zemplínsky pohár – prvá súťaž v mŕtvom ťahu v Sečovciach, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome na námestí sv. Cyrila a Metoda.

Usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce

Dátum konania: 25.2.2017 (sobota)

Miesto konania: Kultúrny dom Sečovce (Nám. sv. Cyrila a Metoda)

Charakter súťaže: Otvorená pohárová súťaž v mŕtvom ťahu (aj pre nečlenov SAST)                      

Upozornenie: Je to nominačný pretek na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta v mŕtvom ťahu GPC

Prihlášky: Zaslať najneskôr do 10.2.2017

– na email: dominikminarik@gmail.com

– alebo online: prihláška

Aktuálna štartovná listina: štartovná listina

Informácie: Dominik Minarik (mob.: 0917 541 568, dominikminarik@gmail.com)

                  Zoltán Jurko (mob.0918 312 018; po 18:00 – 056/6362 110)

2) Súťaž: v mŕtvom ťahu RAW + EQ

Vyhodnotenie:

podľa Reshelových bodov

a) Muži RAW                                        Muži EQ

– Dorast (do 19r.)                               – Dorast + Junior (do 23r.)

– Junior (20-23r.)                                – Open + Masters (24r.+)

– Open (24-39r.)

– Masters 1 (40-50r.)

– Masters 2 (50-60r.)

– Masters 3 (60r.+)

b) Ženy RAW                                                   Ženy EQ

– spolu                                                             – spolu

V každej kategórií:

1.-3. miesto – pohár, vecné ceny, každý pretekár obdrží diplom

3) Štartovné:

15 € (ďalší štart + 10 €)

Uhradenie štartovného: Pri vážení.

4) Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel GPC.

Vybavenie súťažiacich: Povinnosťou je singlet a podkolienky.

Štartujú: Všetci pretekári, ktorí majú zaplatené štartovné, požadované vybavenie a nie sú voči ním žiadne námietky.

Podmienka účasti: Včas a riadne zaslaná prihláška k súťaži a riadne uhradené štartovné,

podpísaný formulár o štarte na vlastné bezpečie (bude podpísaný pri vážení).

Námietky a protesty: Podávajú sa riaditeľovi súťaže s vkladom 20€.

5) Organizačný tím:

Riaditeľ súťaže: Zoltán Jurko

Hlavný usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce

Nakladači: OST Spojená škola Sečovce

Zapisovatelia: OST Spojená škola Sečovce

Odvolávacia komisia: Riaditeľ súťaže

6) Zbor rozhodcov:

J. Slimák, I. Giňovský, J. Matej ml.

7) Časový harmonogram:

Váženie: piatok: 16:00 – 18:00, sobota 8:00 – 9:30

Súťaž

sobota: 9:30 – zahájenie súťaže

8) Poistenie

Vzhľadom k situácií, že usporiadateľom nie je možné poistiť účastníkov súťaže, je každý z účastníkov povinný zaistiť si vlastné poistenie (jeho forma je na rozhodnutí pretekára a jeho doprovodu). Za toto zodpovedajú vedúci príslušných klubov. Vedúci klubu tak prihláškou potvrdzuje, že zaistil, aby všetci členovia jeho klubu štartujúci na pretekoch aj ich doprovod bol poistený. Rovnako každý individuálny pretekár podaním prihlášky potvrdzuje, že zaistil svoje poistenie a poistenie svojho doprovodu. Pri vážení každý pretekár tiež podpíše prehlásenie o štartu na súťaži na vlastné riziko. Bez potvrdenia a prehlásení uvedených vyššie nebude môcť pretekár môcť štartovať na  súťaži.

9) Ubytovanie:

Penzión St. Nicolaus

tel. 056/678 73 25

mob. 0905 230 887

         0905 310 944

www.penzionstnicolaus.sk