V Poľskom meste Biala Podlaska sa v dňoch 25. júna až 1. júla 2017 uskutočnia majstrovstvá Európy v silovom trojboji, tlaku na lavičke, drepe a  v mŕtvom ťahu s vybavením (EQ) a bez vybavenia (RAW). Šampionátu sa môžu zúčastniť členovia SAST ktorí splnili stanovené limity.

Prihlášku nominácie zašle predseda jednotlivých klubov alebo ním poverená osoba emailom: powerliftingslovakia@gmail.com alebo tel. Ľuboslav Velgos 0903 532 138 s termínom do 26.5.2017

V Termíne do 26.5.2017 musí byť zaslané aj štartovné:

Open Masters – 64 €, Teen – Junior – 44 €, každá ďalšia disciplína + 35 €

ÚČET: Slovenská asociácia silového trojboja, č.ú.: 401 005 2451/7500,   SK03 7500 0000 0040 1005 2451

Ak uvedený termín úhrady štartovného nebude dodržaný, štartovný poplatok zaplatí pretekár na mieste aj s poplatkom +30 €. Samostatné nahlasovanie pretekárom alebo klubom organizátor nebude akceptovať.