12.- 14. Máj 2017 Medzinárodné Majstrovstvá Ukrajiny
v silovom trojboji, v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu

Dňa 12. – 14. 5. 2017 sa v prímorskom meste Odessa, konali Medzinárodné Majstrovstvá Ukrajiny v silovom trojboji, v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu. Medzi 270 pretekármi z Ukrajiny, Slovenska, Moldavska, Azerbajdžanu, Litvy, Ruska, Arménska, Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Bieloruska, sa nestratili ani reprezentanti Slovenska. Spolu 7 titulov Majstrov Ukrajiny si priviezli naši reprezentanti z ďalekého mesta Odessa.

Majstrovstvá Ukrajiny boli na vysokej organizačnej a výkonnostnej úrovni, čo nasvedčovalo k veľkým súbojom, medzi zúčastnenými pretkármi.

Eniko Toth, T3 – 18-19 rokov, kat. do 75kg – deadlift RAW – 145kg,
1. miesto – titul Majsterky Ukrajiny – 145kg – Národny rekord a neoficiálny svetový rekord,

Adam Jakubek, T2 – 17-18 rokov, kat. do 100kg – benchpress RAW – 120kg,
1. miesto – titul Majstra Ukrajiny – deadlift RAW – 220kg,
1. miesto – titul Majstra Ukrajiny

Janík Velgos, T1 – 13-15 rokov, kat. do 125kg. benchpress EQ – 300kg,
1. miesto – titul Majstra Ukrajiny, titul Absolútny víťaz bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára.

Ľubomír Trstenský, M1 – kat. do 110kg – deadlift EQ – 235kg,
1. miesto – titul Majstra Ukrajiny

Ivan Giňovský, M3 – kat. do 100kg – powerlifting RAW – squat – 222,5kg, benchpress – 125kg, deadlift – 200kg, total – 547,5kg,
1. miesto – titul Majstra Ukrajiny

Peter Herák, M4 – kat.do 90kg – powerlifting RAW – squat – 242,5kg národný rekord, neoficiálny WR,  benchpress – 117,5kg, deadlift – 230kg národný rekord, total – 590kg národný rekord, 1. miesto – titul Majstra Ukrajiny, deadlift RAW -220kg, 1. miesto – titul Majstra Ukrajiny

Ján Orosz, M3 – kat. do 140kg – benchpres RAW – 220kg,
1. miesto – titul Majstra Ukrajiny, vyrovnaný svetový rekord.
Ján Orosz súťažil aj v Open – 50-54 rokov – benchpress RAW – 220kg,
2. miesto – titul vicemajster Ukrajiny kat. do 140kg.