GPC World Championships 2017

V dňoch 16.9. – 23. 9. 2017 sa uskutočnia v českom meste Trutnov, Majstrovstvá sveta v silovom trojboji, v tlaku na lavičke, v mŕtvom ťahu a v drepe s vybavením (EQ) a bez vybavenia (RAW). Majstrovstiev sveta sa môžu zúčastniť len členovia SAST, ktorí splnili stanovené limity pre reprezentáciu na národných šampionátoch.

Prihlášku nominácie zašle predseda jednotlivých klubov alebo ním poverená osoba na sekretariát SAST emailom: powerliftingslovakia@gmail.com ,

info. tel. 0903 532 138 s termínom do 3.8.2016!!!.

V termíne do 3.8.2016 musí byť zaslané aj štartovné:

– OPEN,  MASTERS = 64 €

– TEEN, JUNIOR      = 44 €

– každá ďalšia disciplína = 35 €

 

účet: Slovenská asociácia silového trojboja

č.ú.: 401 005 2451/7500,    SK 03 7500 0000 0040 1005 2451

 

Ak uvedený termín úhrady štartovného nebude dodržaný, štartovný poplatok zaplatí pretekár na mieste aj s poplatkom + 30 €.

Samostatné nahlasovanie pretekárom alebo klubom organizátor nebude akceptovať.

Repretentovať môžu len pretekári nominovaní SAST.

 

Možnosť ubytovania:

http://hotelpatria.cz/

http://www.hotel-krakonos.cz/

https://www.hotelypenziony.cz/hostinec-u-kopeckych/

http://www.penzionpohoda.com/

http://www.alfa-hotel.cz/

http://www.penziontrutnov.cz/

https://drive.google.com/drive/folders/0B5cMCA2voX7uU0R4ZmJFOXJCWlU

https://drive.google.com/…/0B5cMCA2voX7uWkh5Yk9OLXo2Tnc