Všetky potrebné informácie k súťaži: Propozície a štartovná listina Terchová

 

SAST – Slovenská asociácia silového trojboja
Propozície

Vianočný pohár v Terchovej  s medzinárodnou účasťou
v drepe , tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu   / RAW – EQ

Možnosť zapísania svetového a európskeho rekordu

A .Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Športcentrum Žilina ( z poverenia SAST – Slovakia )

Dátum Konania : 24-25.Novembra  2018

Miesto konaniaRICTerchovec. Sv. Martina 1500, Terchová  013 06

Charakter súťaže : Medzinárodný vianočný pohár v drepe, v tlaku na  lavičke a  v mŕtvom ťahu  /  RAW – EQ

 

Informácie : Ján Siska  email.: sportcentrumza@gmail.com   

tel.: +421 915 847 156

Prihlášky :  zasielať najneskôr do 31.10.2018  online
prihláška musí obsahovať meno a priezvisko pretekára,   dátum narodenia, vekovú kategóriu , disciplínu , veľkosť trička

Štartovné:  výška štartovného je 25 Eur

každá ďalšia disciplína 15 Eur

Uhradiť najneskôr do 31. Októbra  2018 na účet

2859584351/0200 VUB Žilina
Číslo účtu:v tvare IBAN :  SK1302000000002859584351
BIC: SUBASKBX
v poznámke pri platbe treba uviesť meno pretekára
po 21.10.2018  budú akceptované  prihlášky len s pokutou 50eur
štartovné nie je možne platiť na mieste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B .Technické ustanovenia:

Predpis:     Súťaži sa podľa pravidiel silového trojboja GPC a týchto propozícií

 

Štartujú: všetci pretekári, ktorí budú prihlásený a budú mať zaplatené štartovné do 21.10.2018

Muži a ženy všetkých vekových kategórii   s vybavením/EQ   a bez vybavenia/RAW/

Vekové kategórie :  DORASTENCI, JUNIORI,OPEN,  MASTERS a ŽENY

Podmienky štartu:    Včas zaslaná prihláška, uhradené štartovne a podpísaný  formulár o štarte na  vlastnú zodpovednosť

Protesty:                     Podávajú sa riaditeľovi súťaže s vkladom 20 €,

 1. Zbor činovníkov
  Riaditeľ súťaže:
                   Ján Siska ml.

Zástupca riaditeľa súťaže:  Peter  Funtík

Moderátor:                            ?

Zdravotník :                          Eva Androvičová

Nakladači:                             Športcentrum Žilina

Sekretariát :                          Danka Barčiaková

Zapisovatelia:                      Luděk Kalenský,  Kristína Barčiaková

Odvolacia komisia:             Riaditeľ súťaže

 1. Zbor rozhodcov       1. Medzinárodný SVK
  2.     Medzinárodný  SVK
  3.     Medzinárodný  …..
  4.     Medzinárodný  …..
  5.     národný  ….
  6.     národný  ….
  7.     národný  ….   


                                       

 1. Časový harmonogram

Prezentácia a váženie:           23.11.2018 –  17:00  – 19: 00   pretekári, ktorí štartujú v sobotu
24.11.2018  –  07:00  – 09:00   pretekári, ktorí štartujú v sobotu
                                                  24.11.2018 –   17:00  – 19: 00   pretekári, ktorí štartujú v nedeľu
25.11.2018 –     7:00  – 09: 00   pretekári, ktorí štartujú v nedeľu

Začiatok súťaže                   24..11.2018    10:00  hod
25.11.2018    10:00  hod

 

 

 

 1. Tituly a ceny:

   Vyhodnotenie

– pohár pre najlepší na body v kategórii dorast , junior, muži, masters , ženy

– najväčšieho výkonu v každej disciplíne bez rozdielu váhy , veku a pohlavia

Pre všetkých pretekárov sú pripravené diplomy a tričká

 

 1. Rôzne:                   Vzhľadom nato, že organizátor nemôže poistiť účastníkov súťaže, je každý z účastníkov povinný zaistiť si vlastné poistenie začo zodpovedá vedúci jednotlivých klubov.  Pri vážení každý pretekár podpíše prehlásenie, že štartuje na vlastnú  Zodpovednosť bez ktorej nebude pripustený k súťaži. Na vyhlásení výsledkov, ktoré budú po ukončení súťažného dňa sa musia zúčastniť všetci súťažiaci pretekári a to v športovom úbore.
 2. Možnosť ubytovania napríklad :

http://www.hotelfatra.sk/

http://www.hotelgavurky.sk

http://www.hotel-terchova.sk

http://www.terchovavratna.sk/ubytovanie-terchova/penzion-festa

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť propozície

 

 

Propozície spracoval: Ján Siska            Schválil: Prezident  SAST  Ľuboslav Velgos