Informácia pre členov SAST o výške členského poplatku :

Výška členského poplatku za člena na rok 2019 je 10 eur

Výška členského poplatku za oddiel na rok 2019 je 50 eur

Číslo účtu IBAN:

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA: SK 03 7500 000000 4010052451