REGISTRÁCIA DO SAST
NA ROK 2021

Výška členského poplatku oddielu : 20 EUR
Výška členského poplatku člena : 10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 30. januára 2021
Predsedovia oddielov a členovia konferencie majú samozrejme povinnosť uhradiť členský príspevok najneskôr do 17. januára 2021, následne sa určí dátum konferencie SAST, ktorý bude v mesiaci február.

Údaje potrebné k bankovému prevodu platby členského :
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA:
SK 03 7500 000000 4010052451

Prihlášku pre klub a jednotlivca bez klubu, zasielať na email: powerliftingslovakia@gmail.com

V rámci spolupráce s AWPC – Slovakia, bola uzavretá dohoda o možnosti výberu registrácie v ľubovoľnej z federácií SAST a AWPC – Slovakia pre pretekárov tak, že registrácia v jednej, je automaticky akceptovaná druhou stranou a nebude požadovaná duplicitná registrácia.

Znamená to, že ak sa klub alebo pretekár rozhodne registrovať v SAST, splní tak automaticky prvú z podmienok nominácie na medzinárodné šampionáty oboch subjektov a nebude od neho požadovaná registrácia aj v AWPC a to isté samozrejme platí aj v opačnom garde. Neznamená to však, že v prípade, ak sa pretekár alebo klub rozhodne registrovať sa v oboch organizáciách, že bude jeho žiadosť zamietnutá, práve naopak, bude môcť využívať BENEFITY registrácie v SAST.

Pretekár svojou registráciou, ktorá je dobrovoľná potvrdzuje svoj záujem nielen súťažiť podľa pravidiel organizácie, ale sa svojim spôsobom aj podieľať na jej činnosti a rozvoji. Za to každému členovi patrí vďaka.

Členstvo v SAST – nie je podmienené zákazom registrácie v inej OPEN federácii v rámci Slovenska.

Výhody registrácie v SAST –
1.) Každoročné Vyhlásenie Najúspešnejších športovcov Športovcov SAST 2021
2.) Logistická podpora pri výjazdoch na zahraničné súťaže –ME, MS, World cup, Mr.Olympia, Arnold Clasic…atď.
3.) Zdarma jednotné reprezentačné dresy
4.) Príspevok na štartovné, pre pretekárov so splneným limitom ,,A,,
5.) Reprezentačný zraz
6.) Registrácia v SAST – je automatickou nomináciou po Majstrovstvách Slovenska na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta, federácií WUAP, IPL, SPF-ISPF, XPC,
7.) Každý zaregistrovaný člen SAST- dostane automatickú nomináciu na Mr.Olympia powerlifting a XPC-Arnold Clasic, po splnení kvalifikačných limitov.