Kalendár súťaží pre rok 2020 sa nachádza v nasledujúcom odkaze:
Kalendár 2020