Informácie

Číslo účtu IBAN:

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA: SK 03 7500 000000 4010052451