Limity

Vysvetlenie limitov:

Po novom limity SAST podľa limitov IPL vyššie na stiahnutie. RAW je v stĺpci RAW a EQ v stĺpci MP.

Limit A – Elite

Limit B – Master

Limit C – Class I